Nybyholms gård

Varmlagring av båtar

Portarnas dimensioner är 6 x 6 meter.

Våra hallar

3 x 960 kvadratmeter varmförvaring

Båthall-1

Under sommaren 2011 utökades det redan befintliga hallbeståndet från 2004 och 2008 med ytterligare en 960 kvadratmeter stor hall för varmlagring av båtar på Nybyholms Gård, Enköpings-Näs. Vi byggde också en något mindre kallhall.

Nybyholm ligger vackert beläget vid Mälaren, 32 distansminuter från Slussen i Stockholm och 20 distansminuter från Västerås hamn.

I priset du betalar ingår upptagning, hetvattentvätt, varmlagring och sjösättning. Möjligheter till fullständig service finns.

Vi har för sässongen 2010-2011 god beläggning med enstaka lediga platser.